Akce již proběhla.

Novéna ke sv. Rafaelu - 8. den

19. 4. 2011 0:00

Osmý den 

Tu k němu přišly velké zástupy. Měly s sebou chromé, slepé, zmrzačené, němé a mnoho jiných; položily mu je k nohám a on je uzdravil. Když lidé viděli, že němí mluví, zmrzačení že jsou zdrávi, chromí že chodí a slepí vidí, žasli a velebili Boha Izraele. (Mt 15,30–31)

„Blahoslavení plačící,“ prohlásil Ježíš, když během svého života na zemi stál na břehu jezera a za ním přicházely zástupy nemocných, ubožáků a hříšníků, byli přinášeni ochrnutí. Věřím tomu, že když na něj upřeli svůj zrak, do té chvíle ztrápený a uplakaný, radostně se rozesmáli a blahořečili svým ranám, bolestem a trápením, neboť právě ty je s Ježíšem spojovaly. A on je léčil, utěšoval, on, pozemský Ježíš, jim také odpouštěl. Tento výjev se opakuje. Ježíš však už není přítomen osobně u Tiberiadského jezera, ale ve svatostánku. Zde přijímá své přátele, rozdává jim útěchu, léčí je a odpouští jim. Jak důvěrné je Ježíšovo přátelství s plačícími! Blahoslavené jsou slzy, útrapy i nemoci – náš poklad.

Jak dobrý a jak veliký je Bůh, jenž nám nabízí Mariino srdce, jako by bylo jeho vlastní! Jak dobře zná naši bídu, když pro nás staví most – a tím je právě Maria!

Modlitba

Všemohoucí Bože,

jenž pokorné povyšuješ a povýšené ponižuješ,

pro slávu tvého svatého jména tě prosíme:

oslav památku svatého Rafaela,

který tě velebil svým životem i smrtí,

a na jeho přímluvu nám uděl milost,

o kterou tě prosíme.

Neboť ty se svým Synem

a Duchem Svatým žiješ a kraluješ

po všechny věky věků. Amen.

 

Otče náš, Zdrávas, Maria, Sláva Otci,

Věřím v Boha a Zdrávas, Královno.

 

Vydala Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc. Možno objednat na: www.maticecm.cz.

 

Zobrazeno 1755×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.