Akce již proběhla.

Dny v diecézích

20. 5. 2011 1:00


Ve dnech 10. – 15. srpna 2011 čeká poutníky, kteří se vydají na Světové dny mládeže do Madridu, program Dnů v diecézích. České poutníky přivítá město Tarragona ve stejnojmenné diecézi.


TARRAGONA je město ležící na pobřeží Středozemního moře v autonomní oblasti Katalánsko na severovýchodě Španělska. Tarragoně se občas říká „Balkon Středomoří“. V době římské byla jedním z nejvýznamnějších přístavů – tehdy se jmenovala „Tarraco“.
Do dnešní doby se dochovalo mnoho antických památek. Blízko města se nachází impozantní římský akvadukt. Traduje se, že ve městě hlásal evangelium svatý Pavel. Patronem města je svatý Fructuosus, první biskup Tarragony, který byl 21. ledna 259 upálen spolu se dvěma jáhny. Místem popravy byl amfiteátr, kde v dalších letech přišlo o život mnoho křesťanů. Později byl na tomto místě postaven chrám – jeho základy jsou viditelné dodnes. Katedrála je zasvěcena učednici svatého Pavla svaté Tekle, která je patronkou diecéze Tarragona.
Dnes má město 140 tisíc obyvatel a je 3. největším přístavem ve Španělsku.


Svatá Tekla -  z Iconia, patronka Tarragony, je uctívána jako svatá panna a mučednice.

Stalo se to v roce 48 po Kristu v městě Iconiu, když svatý Pavel kázal v domě svého přítele. Naproti tomu domu bydlela Tekla, dcera Teoklova, mladá žena z bohaté rodiny, zaslíbená za manželku Tamiridovi. Teklu uchvátilo kázání svatého Pavla a rozhodla se jej následovat na jeho pouti. Její snoubenec obvinil svatého Pavla z čarodějnictví a ten byl uvězněn. V nastalé situaci Tekla rozdělila část šperků mezi chudé a část jich použila k podplacení strážných a osvobození svatého Pavla. Od tohoto momentu svatá Tekla a svatý Pavel cestují spolu a obracejí svět ke křesťanství. Na svých cestách navštěvují také Tarragonu, kde po jejich kázáních následuje mnoho konverzí. Později pokračuje svatá Tekla (již sama) v evangelizační misi v městě Seleucia. Byla pronásledována nepřáteli křesťanství, uvězněna a podrobena krutému mučení, z něhož vyšla neporušená.
Usadila se v jeskyni, žila poustevnickým životem a věnovala se modlitbě až do svého stáří. Avšak v nové vlně agrese za ní bylo posláno několik vojáků, aby ji zhanobili. Svatá Tekla se modlila za ušetření od dalšího mučení a za zachování čistoty. A jeskyně se sesula, zanechávajíc odhalenou pouze její paži. Následovníci světice vzali její paži a převezli ji do Arménie, aby ji tam mohli pohřbít  a uctívat. Odtud byla později přemístěna do Tarragony, aby město ochraňovala v katedrále zasvěcené její památce.

Svatý Magín - je spolupatronem Tarragony a na jeho počest se konává velká letní slavnost. V kalendáři je připomínán 19. srpna.

Svatý Magín byl španělský poustevník 3. a začátku 4. století, narozený v Tarragoně. Poustevnický život započal po smrti svých rodičů v jedné z jeskyní na hoře  Brufagaña a setrval tam 30 let. S příchodem místodržícího Daciána do Tarragony nastalo z nařízení vládce Maximiána pronásledování křesťanů. Magín vyšel ze své jeskyně s úmyslem obrátit pronásledovatele na víru, ale byl chycen a uvězněn v Tarragoně. Z vězení byl zázračně osvobozen, odešel z města branou Carro – později nazvanou branou Svatého Magína a v níž mu byla zasvěcena kaple – a vrátil se na horu Brufagaña. Znovu ho zajali v jeskyni a vedli do Tarragony. V bystřině Gayá dal vytrysknout několika pramenům, aby utišil žízeň svých katů. Popraven byl 25. srpna 306.
Je spolupatronem Tarragony a na jeho počest se konává velká letní slavnost. V kalendáři je připomínán 19. srpna.

Překlad a úprava textu: Klára Bobková

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.