Akce již proběhla.

2. den - novéna k Růženě z Limy

13. 6. 2011 0:00


Na přímluvu svaté Růženy prosme o větší touhu po slávě Boží.Úvodní modlitba
Všemohoucí Bože, tys nám dal jako příklad svatou Růženu, aby nás inspirovala pevnou důvěrou, že nám dáš jako milující Otec vše, co potřebujeme. Jsme slabí a hříšní, ale pro svou dobrotu a soucit a na přímluvu svaté Růženy nás osvoboď od všeho zlého, které nás postihuje. Víme, že nebudeme zklamáni, jestliže prosíme ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Posvěť se jméno Tvé
Růžena by raději zemřela, než aby byla svědkem znesvěcení Božího jména.
Když přišly zprávy o invazi holandského piráta do města Limy, které s sebou přinesly velké nepokoje, loupeže a svatokrádeže v chrámech. Růžena nezapochybovala a běžela směrem k bazilice svatého Dominika, k svému místu častých modliteb, aby bránila a nabídla třeba i svůj život v mučednictví, jen aby zabránila znesvěcení Nejsvětější Svátosti. Lidé obdivovali, jak se tato pokorná dívka změnila ve statečnou bojovnici a volala všechny, aby nabídli svůj život k obraně Nejsvětější Svátosti.
Toto vyznávala v bazilice v očekávání útoku nepřátel víry:
„Tady dám své tělo, aby ho roztrhali na kusy a zdrželi se působením zranění, neboť se obávám, co by udělali poté mému milovanému Ježíši.“
Vytrvale prosila, aby Bůh zachránil své milované město od tohoto nebezpečí.To se skutečně stalo. Proto je na obrazech představována také s kotvou v ruce.

Závěrečná modlitba
Svatá Růženo, čistý květe svatosti a nevinnosti, v Tvém srdci hořel plamen Boží lásky pro Ježíše. Horlila jsi pro spásu duší, pro církev, pro svůj lid a svůj domov.
Vypros nám hojné požehnání v našich osobních potřebách (je možné vyslovit konkrétní prosby) a zvláště požehnání pro přípravu Světového dne mládeže v Madridu.
Kéž je v našem životě oslaven Bůh stejně, jako ty ses stala květem Boží slávy a Boží radostí.
Amen.

Otče náš...
Zdrávas Maria...
Sláva Otci...

Zobrazeno 2186×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.