Akce již proběhla.

3. den - novéna k Růženě z Limy

14. 6. 2011 0:00


Na přímluvu svaté Růženy prosme o vytrvalost v prosbách za rozšíření Božího království ve světě, zavšechny misionáře i za sebe, abychom neměli strach z vyznávání víry tam, kde žijeme.Úvodní modlitba
Všemohoucí Bože, tys nám dal jako příklad svatou Růženu, aby nás inspirovala pevnou důvěrou, že nám dáš jako milující Otec vše, co potřebujeme. Jsme slabí a hříšní, ale pro svou dobrotu a soucit a na přímluvu svaté Růženy nás osvoboď od všeho zlého, které nás postihuje. Víme, že nebudeme zklamáni, jestliže prosíme ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Přijď v království Tvé
Růžena hluboce toužila odjet jako misionářka zvěstovat slovo Boží do jiných zemí. Ale v její době to nešlo.
Modlila se za to, činila neustále pokání a snažně prosila Pána za misionáře po celém světě.
Říkávala: „Obdivuhodný je ten, kdo odešel, aby mohl jít v nebezpečných krajinách hlásat Evangelium.“

Závěrečná modlitba
Svatá Růženo, čistý květe svatosti a nevinnosti, v Tvém srdci hořel plamen Boží lásky pro Ježíše. Horlila jsi pro spásu duší, pro církev, pro svůj lid a svůj domov.
Vypros nám hojné požehnání v našich osobních potřebách (je možné vyslovit konkrétní prosby) a zvláště požehnání pro přípravu Světového dne mládeže v Madridu.
Kéž je v našem životě oslaven Bůh stejně, jako ty ses stala květem Boží slávy a Boží radostí.
Amen.

Otče náš...
Zdrávas Maria...
Sláva Otci...

 

Zobrazeno 1849×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.