Akce již proběhla.

4. den - novéna k Růženě z Limy

15. 6. 2011 0:00


Na přímluvu svaté Růženy prosme, abychom poznali své štěstí, které je v poznání a plnění Boží vůle.


 

Úvodní modlitba
Všemohoucí Bože, tys nám dal jako příklad svatou Růženu, aby nás inspirovala pevnou důvěrou, že nám dáš jako milující Otec vše, co potřebujeme. Jsme slabí a hříšní, ale pro svou dobrotu a soucit a na přímluvu svaté Růženy nás osvoboď od všeho zlého, které nás postihuje. Víme, že nebudeme zklamáni, jestliže prosíme ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi
Pro svatou Růženu nebylo jednoduché plnit vůli Boží. Cítila, že Bůh ji volá k sobě celou, ale její rodina ji chtěla vdát. Ve skutečnosti si mnoho chlapců tehdejší limské aristokracie přálo mít ji za manželku, ale ona zůstala odhodlaná ve svém přání žít zcela pro Boha. To jí přineslo mnoho těžkostí, nepochopení a ústrků v rodině, dokonce nepochopení kněží, na které se obrátila. Všichni ji pokládali za bláhovou. Až po čase lidé poznali, že si ji Bůh povolal a pověst o její svatosti se rychle rozšířila v Limě a později v celém světě.

 

Závěrečná modlitba
Svatá Růženo, čistý květe svatosti a nevinnosti, v Tvém srdci hořel plamen Boží lásky pro Ježíše. Horlila jsi pro spásu duší, pro církev, pro svůj lid a svůj domov.
Vypros nám hojné požehnání v našich osobních potřebách (je možné vyslovit konkrétní prosby) a zvláště požehnání pro přípravu Světového dne mládeže v Madridu.
Kéž je v našem životě oslaven Bůh stejně, jako ty ses stala květem Boží slávy a Boží radostí.
Amen.

Otče náš...
Zdrávas Maria...
Sláva Otci...

Zobrazeno 2021×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.