Akce již proběhla.

5. den - novéna k Růženě z Limy

16. 6. 2011 0:00


Na přímluvu svaté Růženy prosme, aby rostla naše touha po Bohu, po vytrvalém čtení Písma svatého a častém přijímání Nejsvětější Svátosti.


Úvodní modlitba
Všemohoucí Bože, tys nám dal jako příklad svatou Růženu, aby nás inspirovala pevnou důvěrou, že nám dáš jako milující Otec vše, co potřebujeme. Jsme slabí a hříšní, ale pro svou dobrotu a soucit a na přímluvu svaté Růženy nás osvoboď od všeho zlého, které nás postihuje. Víme, že nebudeme zklamáni, jestliže prosíme ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes
Růžena měla velkou lásku k Nejsvětější Svátosti a Ježíš opětoval tuto pozornost tím, že jí vždy pomáhal v oblasti duchovní i hmotné.
Bylo jí umožněno časté svaté přijímání, které pro ni bylo útěchou a podporou.
Při jedné příležitosti, kdy trpěla v důsledku přísných postů velkou fyzickou slabostí, ji její matka našla velmi unavenou. Řekla jí: „Dítě, co ti je?“
„Nic maminko,“ odpověděla Růžena.
„Připravím ti pohár čokolády, protože jsi velmi slabá.“
„Neobávej se, maminko, Bůh už mi připravil úlevu a já nechci, aby sis dělala starosti,“ odpověděla jí Růžena.
„Dítě moje, neměla jsi čas někoho požádat o pomoc. Jak chceš, aby ti Bůh pomohl?“
V tom okamžiku zaskřípaly dveře jejich domu, byl to služebník pana Gonzala de La Maza, jehož rodina se přátelila s Růženou.
„Jak jsi tohle předpokládala?“
Růžena odpověděla: „Prosila jsem svého anděla strážného, aby pohnul rodinou de la Maza, aby poslali prostředky a zmírnili výdaje, který sis pro mne přála obětovat.“
Brzy zůstala zcela uzdravena.

Závěrečná modlitba
Svatá Růženo, čistý květe svatosti a nevinnosti, v Tvém srdci hořel plamen Boží lásky pro Ježíše. Horlila jsi pro spásu duší, pro církev, pro svůj lid a svůj domov.
Vypros nám hojné požehnání v našich osobních potřebách (je možné vyslovit konkrétní prosby) a zvláště požehnání pro přípravu Světového dne mládeže v Madridu.
Kéž je v našem životě oslaven Bůh stejně, jako ty ses stala květem Boží slávy a Boží radostí.
Amen.

Otče náš...
Zdrávas Maria...
Sláva Otci...

Zobrazeno 2096×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.