Akce již proběhla.

6. den - novéna k Růženě z Limy

17. 6. 2011 0:00


Na přímluvu svaté Růženy prosme
o růst ve zbožnosti, o pravidelnost v přijímání svátosti smíření a o častou účast na mši svaté.


Úvodní modlitba
Všemohoucí Bože, tys nám dal jako příklad svatou Růženu, aby nás inspirovala pevnou důvěrou, že nám dáš jako milující Otec vše, co potřebujeme. Jsme slabí a hříšní, ale pro svou dobrotu a soucit a na přímluvu svaté Růženy nás osvoboď od všeho zlého, které nás postihuje. Víme, že nebudeme zklamáni, jestliže prosíme ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Odpusť nám naše chyby, jakož i my odpouštíme našim viníkům
Růžena nikdy nikomu nevyčítala, že nerozumí cestě, kterou jí Bůh ukazoval. Chovala se vždy s pokorou a až do chvíle své smrti prosila o odpuštění pro všechny a za všechny útrapy, které se jí staly.
Při přijímání svátosti smíření a přijímání Eucharistie dostávala velké milosti, které ji posilovaly a vedly k hrdinství a k dodržování ctností.

Závěrečná modlitba
Svatá Růženo, čistý květe svatosti a nevinnosti, v Tvém srdci hořel plamen Boží lásky pro Ježíše. Horlila jsi pro spásu duší, pro církev, pro svůj lid a svůj domov.
Vypros nám hojné požehnání v našich osobních potřebách (je možné vyslovit konkrétní prosby) a zvláště požehnání pro přípravu Světového dne mládeže v Madridu.
Kéž je v našem životě oslaven Bůh stejně, jako ty ses stala květem Boží slávy a Boží radostí.
Amen.

Otče náš...
Zdrávas Maria...
Sláva Otci...

Zobrazeno 1871×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.