Akce již proběhla.

7. den - novéna k Růženě z limy

18. 6. 2011 0:00


Na přímluvu svaté Růženy prosme
, abychom v těžkých chvílích Ježíše nezradili a byli pevní ve víře.


Úvodní modlitba
Všemohoucí Bože, tys nám dal jako příklad svatou Růženu, aby nás inspirovala pevnou důvěrou, že nám dáš jako milující Otec vše, co potřebujeme. Jsme slabí a hříšní, ale pro svou dobrotu a soucit a na přímluvu svaté Růženy nás osvoboď od všeho zlého, které nás postihuje. Víme, že nebudeme zklamáni, jestliže prosíme ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

A neuveď nás v pokušení
Růžena stejně jako všichni zakoušela pokušení, ze kterých vycházela vítězně pro svou lásku k Bohu. Zakoušela prázdnotu při modlitbách, únavu v duchovním boji, a jiné další věci.
Jednou se jí představil chlapec, který ji obtěžoval. Ona z toho místa okamžitě utekla a ve své modlitbě si Bohu stěžovala. Bůh jí odpověděl: „Myslíš, že bys to překonala, kdybych nebyl s Tebou?“ Tato odpověď jí byla útěchou a posilou.

Závěrečná modlitba
Svatá Růženo, čistý květe svatosti a nevinnosti, v Tvém srdci hořel plamen Boží lásky pro Ježíše. Horlila jsi pro spásu duší, pro církev, pro svůj lid a svůj domov.
Vypros nám hojné požehnání v našich osobních potřebách (je možné vyslovit konkrétní prosby) a zvláště požehnání pro přípravu Světového dne mládeže v Madridu.
Kéž je v našem životě oslaven Bůh stejně, jako ty ses stala květem Boží slávy a Boží radostí.
Amen.

Otče náš...
Zdrávas Maria...
Sláva Otci...

Zobrazeno 1880×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.