Akce již proběhla.

8. den - novéna k Růženě z Limy

19. 6. 2011 0:00


Na přímluvu svaté Růženy prosme
o zvláštní ochranu při pokušeních a o sílu, abychom dokázali odmítnout všechno, co nás odděluje od Boha.


Úvodní modlitba
Všemohoucí Bože, tys nám dal jako příklad svatou Růženu, aby nás inspirovala pevnou důvěrou, že nám dáš jako milující Otec vše, co potřebujeme. Jsme slabí a hříšní, ale pro svou dobrotu a soucit a na přímluvu svaté Růženy nás osvoboď od všeho zlého, které nás postihuje. Víme, že nebudeme zklamáni, jestliže prosíme ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Ale zbav nás od zlého
Růžena si zasloužila vítěznou korunu svatosti, protože bojovala celý svůj život proti zlu pýchy. Žádala vždy milost od Boha, aby osvobodil od zlého celou církev. Byla věrná v modlitbách a skutečně pokorná, myslela vždy dříve na ostatní, než na sebe.

Závěrečná modlitba
Svatá Růženo, čistý květe svatosti a nevinnosti, v Tvém srdci hořel plamen Boží lásky pro Ježíše. Horlila jsi pro spásu duší, pro církev, pro svůj lid a svůj domov.
Vypros nám hojné požehnání v našich osobních potřebách (je možné vyslovit konkrétní prosby) a zvláště požehnání pro přípravu Světového dne mládeže v Madridu.
Kéž je v našem životě oslaven Bůh stejně, jako ty ses stala květem Boží slávy a Boží radostí.
Amen.

Otče náš...
Zdrávas Maria...
Sláva Otci...

Zobrazeno 1885×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.