Akce již proběhla.

9. den - novéna k Růženě z Limy

20. 6. 2011 0:00


Na přímluvu svaté Růženy prosme
, aby nám Bůh poskytl odvahu a sílu k nesení kříže našich každodenních těžkostí s radostí.


Úvodní modlitba
Všemohoucí Bože, tys nám dal jako příklad svatou Růženu, aby nás inspirovala pevnou důvěrou, že nám dáš jako milující Otec vše, co potřebujeme. Jsme slabí a hříšní, ale pro svou dobrotu a soucit a na přímluvu svaté Růženy nás osvoboď od všeho zlého, které nás postihuje. Víme, že nebudeme zklamáni, jestliže prosíme ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Amen.
Růžena žila šťastný život, v blízkosti Ježíše Ukřižovaného. V poslední chvíli svého života mohla říci: „Vše je dokonalé“. Vždyť přece vždy říkávala k Božím plánům: „Amen, tak to má být“.
Se slovy „Ježíš, Ježíš je se mnou“ odevzdala svou duši Bohu a vstoupila do věčné Boží blízkosti, kde se za nás přimlouvá.

Závěrečná modlitba
Svatá Růženo, čistý květe svatosti a nevinnosti, v Tvém srdci hořel plamen Boží lásky pro Ježíše. Horlila jsi pro spásu duší, pro církev, pro svůj lid a svůj domov.
Vypros nám hojné požehnání v našich osobních potřebách (je možné vyslovit konkrétní prosby) a zvláště požehnání pro přípravu Světového dne mládeže v Madridu.
Kéž je v našem životě oslaven Bůh stejně, jako ty ses stala květem Boží slávy a Boží radostí.
Amen.

Otče náš...
Zdrávas Maria...
Sláva Otci...

Zobrazeno 2034×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.