Akce již proběhla.

Archiv Září 2010

Elektronická přihláška spuštěna!

Na Světový den mládeže se již nyní můžete hlásit přes internet zde: http://www.ado.cz/madrid-eprihlaska/ Přihlášky v tištěné podobě jsou k dispozici na jednotlivých Diecézních centrech pro mládež, Diecézních centrech života mládeže a ve farnostech.…

Poselství papeže pro Světový den mládeže nyní i v češtině!

Čtěte poselství Svatého otce Benedikta XVI. pro XXVI. světový den mládeže v Madridu.

Přípravy na Světový den mládeže v Madridu

Praha: Ve dnech 6. - 11. 9. 2010 podnikla delegace Sekce pro mládež ČBK pracovní cestu do Španělska v souvislosti s přípravou Světového dne mládeže v Madridu.