Akce již proběhla.

Archiv Květen 2011

Příběhy o lásce, které začaly na světových dnech mládeže

Mnozí mladí lidé poznali na světových dnech mládeže svůj protějšek, svého životního partnera, se kterým později vstoupili do manželství a vytvořili rodinu. Světové dny mládeže nejsou pouze setkáním tisíců mladých: jsou také – slovy Jana Pavla II. na…

Povolání silně zakořeněná ve víře

Benedikt XVI. je známý tím, že chce ze svých cest vždy vytěžit co nejvíce. Ve svém rozvrhu se snaží najít prostor pro celý svět. Po oficiálním zahájení na náměstí Cibeles, v naprostém centru Madridu, Svatý Otec odcestuje do San Lorenzo de El…

Kulturní program je jedním z pilířů SDM 2011 v Madridu

Hudba, divadlo, film, tanec, výstavy – to všechno bude součástí kulturního programu Světových dní mládeže (SDM) v Madridu 2011, který byl v polovině dubna představen v hlavním sídle SDM 2011 v Madridu. Za Českou republiku se do programu dostaly 3…

Dny v diecézích

Ve dnech 10. – 15. srpna 2011 čeká poutníky, kteří se vydají na Světové dny mládeže do Madridu, program Dnů v diecézích. České poutníky přivítá město Tarragona ve stejnojmenné diecézi.

9. den - novéna ke sv. Janu z Avily

9. den novény: Avšak sloužil, nakolik může – duchovními radami, duchovním vedením, hodně píše. V jeho listech a spisech je nápadná znalost Písma svatého. Pro jeho rady přicházela i sv. Terezie z Avily. Dala mu také k posouzení rukopis svého Života …

S kým pojedeš do Madridu?...aneb Dej nick autobusu své diecéze

Bezpochyby cestou na Celosvětové setkání mládeže pojedeš se spoustou skvělých a zábavných lidí. Po cestě budeš mít ale ještě jiného průvodce, bez kterého by se cesta rozhodně neobešla. A že nevíš kdo to je? No přece autobus!

8. den - novéna ke sv. Janu z Avily

8. den novény: Někteří jezuité však nesouhlasili kvůli Janovu židovskému původu a kvůli jeho stále zhoršujícímu se zdraví. Několik kněží potom tedy individuálně přešlo k jezuitům, ostatní dále působili tak jako předtím. V roce 1545 začal Tridentský…

Benedikt XVI. o Světových dnech mládeže

Papež Benedikt XVI. nejenže pokračuje v tradici konání Světových dní mládeže (SDM) po svém předchůdci, ale v mnohých vyjádřeních ukázal, jak hluboce chápe smysl těchto setkání, která v roce 1985 založil již blahoslavený Jan Pavel II. Přinášíme…

7. den - novéna ke sv. Janu z Avily

7. den novény: Tyto kněze charakterizovala horlivost v kázání, lidových misiích, vyučování v křesťanské nauce atd. V roce 1545 se Jan dostal do kontaktu se Společností Ježíšovou (jezuity) a s Ignácem z Loyoly. Společně uvažovali, jestli kněží z…

Benefiční koncert pro Madrid

Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže pořádají v Brně dne 12. 6. 2011 varhanní benefiční koncert na podporu mladých poutníků z České republiky na Světové dny v Madridu.
  • 1
  • 2