Akce již proběhla.

Modlitba za Světové dny mládeže

9. 3. 2010 11:41

Připoj se k modlitbě, kterou se modlí česká církev za Světové dny mládeže v Madridu.

 


 

Pane Ježíši Kriste,
jsi naší jistotou a pokojem.
Pomáhej nám žít poctivě a pravdivě,
aby naše svědectví o Tobě
pronikalo k srdcím všech.
Prosíme Tě za přípravu
Světových dnů mládeže v Madridu
a za všechny mladé lidi,
kteří se na tuto pouť vydají.

Na přímluvu Panny Marie
nám dej svého Svatého Ducha,
který promění naše srdce.

Zdrávas Maria...

 

 

Překlad modlitby ze španělského originálu:

 

Příteli a Pane náš, Ježíši Kriste,

jak jsi veliký!

Svými slovy a činy jsi nám zjevil,

kdo je Bůh, tvůj Otec a Otec nás všech,

a kdo jsi ty: náš Spasitel.

Voláš nás, abychom byli s tebou.

Chceme tě následovat kamkoliv půjdeš.

Vzdáváme ti díky za tvé vtělení;

jsi Věčný Syn Boha,

ale ponížil ses a stal ses člověkem.

Vzdáváme ti díky za tvou smrt a zmrtvýchvstání;

byl jsi poslušný vůli svého Otce až do konce,

a proto jsi Pán všech a všeho.

Vzdáváme ti díky, protože v Eucharistii jsi zůstal s námi;

tvá Přítomnost, tvá Oběť, tvá Hostina

nás vždy zvou, abychom byli spojeni s tebou.

Voláš nás, abychom s tebou spolupracovali.

Chceme jít tam, kam nás pošleš

zvěstovat tvoje Jméno,

uzdravovat ve tvém Jménu,

doprovázet naše bratry k tobě.


Dej nám svého Svatého Ducha, aby nás osvítil a posílil.

Panna Maria, Matka, kterou jsi nám dal na kříži,

nás stále povzbuzuje, abychom dělali, cokoliv nám řekneš.

Ty jsi život.

Ať naše mysl, naše láska a naše skutky jsou v tobě zakořeněny!

Ty jsi naše skála.

Ať víra v tebe je pevným základem celého našeho života!

Prosíme tě za papeže Benedikta XVI.,

za biskupy

a za všechny, kteří připravují Světové dny mládeže v Madridu.

Prosíme tě za naše rodiny a přátele,

a zvláště za mladé lidi,

aby tě poznali při tomto setkání

díky radostnému a pevnému svědectví víry.

 

 

Zobrazeno 14149×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.